İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları danışmanlık hizmeti kapsamında Boss, öncelikle İnsan Kaynakları Politikasının belirlenmesi ve ardından iş analizleri ile görev tanımlarının ortaya konarak, organizasyon şemasının şekillendirilmesini hedefler. Personel kadro planlaması ve uygun eleman seçimi için gerekli kriterlerin belirlenmesinden sonra seçme yerleştirme, test ve değerleme süreçlerinde danışmanlık yapar. Ücret  prim ve ödüllendirme sistemlerinin kurulmasında uluslar arası arenada kendini ispatlamış yazılımları veya kurumun kendi yazılımı ile birlikte bilgi ve teknolojiyi harmanlayarak optimum sistemin kurulmasını sağlar. Zaman yönetimi, kariyer planlama ve performans yönetim sistemleri konusundaki referanslarımız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Bordro ve İK Yazılımları

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.  bağlı olduğu CottGroup® şirketlerinden Netkey Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. Logo Yazılım'ın çözüm ortağıdır. Bu çözüm ortaklığı Logo ürün ailesinde bulunan Bordro ve İnsan Kaynakları yazılımları için ek özellikler ve proje çözümleri geliştirmektedir. Aynı zamanda yazılım ekibimiz ile Tübitak destekli İK yazılımlarınıda üretmekte ve geliştirmekteyiz.

Tübitak destekli İK yazılımımıza ait detaylı bilgilere informasoft® web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bordro Hizmetleri

Firmanızın ihtiyaçlarına en uygun çözümün tespitinden sonra tüm bordrolama süreciniz için uygun sistemi kuruyoruz. Personelinizin özlük işlemlerinden başlayarak tüm çalışma süreci içindeki yasal işlemlerini takip ediyoruz. Firmanıza ait tüm işyerlerinin SGK bildirgelerini düzenliyoruz ve tüm yasal sorumluluğu üzerimize alarak sizi mevcut risklerden koruyoruz.

Firma yönetiminizin ihtiyaç duyduğu tüm raporları doğru, eksiksiz ve gününde hazırlayarak, organizasyonunuzda katma değer yaratmayan süreçlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyoruz İşe alma ve işten çıkarma süreçlerinde işveren ve çalışan menfaatleri nedeniyle ortaya çıkabilecek mevcut risklere karşı hazır olmanızı sağlıyoruz.

Tüm işe yerleştirme ve fesih süreçlerinde danışmanlık yapıyoruz. Bordrolarınızı inceleyerek, yapılması gerekenleri öneriyor ve yasal haklarınızdan tamamiyle yararlanarak maliyetinizi düşürmenizi sağlıyoruz. Gizlilikten ödün vermiyor ve çalışan ücretlerinin kesinlikle bilinmemesini sağlıyoruz. Bordro süreçlerini outsource etmek için 10 önemli neden için tıklayınız.

Business Process Outsourcing (BPO)

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.  hizmet sağladığı yerli ve yabancı birçok firmada, çalışılmaya başlanan hizmet şeklinde memnuniyet sağladıktan sonra, diğer iş süreçlerinin de outsource edilmesi için tercih edilen bir firma haline gelmiştir. Çeşitli iş fonksiyonlarının tek bir üçüncü parti servis sağlayıcıdan tedarik edilmesi (BPO), tek servis tanımı ve tek bir fatura ile anahtar çözüm hizmetlere ulaşmak anlamına gelmektedir.

Yöntem, ön büro hizmetleri, kiralama hizmetleri, insan kaynakları hizmetleri, finans hizmetleri,teknolojik hizmetler, muhasebe hizmetlerinin tek bir kaynaktan sağlanması şeklindedir. BPO'un faydaları hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

İK Yönetimi

Boss, İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetimi alanında, organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm gerekliliklerin en doğru etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için çözümler üretir. İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak, doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek, İnsanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamak için gereken sistemin kurulması  bilgi, tecrübe ve teknoloji gerektirir.

Çalışanları takdir ve motive etmek; organizasyonda çalışanlar üzerinde de demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak, performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek için firmamız, İnsan kaynakları departmanınızın  seçme yerleştirme, performans değerleme, kariyer planlama, zaman yönetimi, eğitim gibi tüm süreçlerinde yanınızdadır.

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. Türkiye'de yatırım yapacak  yabancı yatırımcıların ya da hali hazırda iş yeri bulunan yerli yabancı yatırımcıların tüm mali müşavirlik hizmetlerini grup firması İstanbul Uluslararası Denetim ve Mali Müşavirlik Ltd. (İstanbulCPA) Şirketi aracılığı ile verir. İstanbul Uluslararası Denetim ve SMMM Ltd. Şti. uzun yıllar çeşitli endüstri kuruluşlarında maliyet muhasebesi,   stok – kontrol, yönetim muhasebesi, yurt dışı partnerlere yönelik  raporlamalar ve genel muhasebe üzerine çalışan meslek mensuplarının bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Bu alandaki hizmetler;

  • İrtibat bürosu (liaison office) kuruluş ve yönetimi
  • Her türlü şirket kuruluşu
  • Denetim Hizmetleri ve muhasebe hizmetleri
  • Uluslar arası raporlama

Yeminli Mali Müşavirlik

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş. Türkiye'de yatırım yapacak  yabancı yatırımcıların yada hali hazırda iş yeri bulunan yerli yabancı yatırımcıların tüm yeminli mali müşavirlik ve tam tasdik ihtiyaçlarını, konusunda uzman ve tanınmış çözüm ortakları ile sunmaktadır. Farklı fiyat ve hizmet kategorilerinde bulunan birçok yerli ve yabancı denetim ve yeminli mali müşavirlik firması ile önemli işbirlikleri kurarak, firmaların bu konulardaki ihtiyaçları için anahtar çözüm sunmaktadır.

PDKS

Halen çalışmakta olan ya da kurulması arzu edilen Personel Devam Kontrol Sistemi ile ilgili projelendirme, programın mevcut bordro ve insan kaynakları programındaki puantaj verileri ile senkronize çalışması hizmetlerimiz arasındadır. Kartlı ve parmak izli sistemlerin turnike ve giriş kapılarında kurulumundan elde edilecek çıktının teminine kadar tüm aşamalarda yanınızda olmaktayız. Firmamız, İK alanındaki bilgi birikimi ile mevzuat konusundaki tecrübesini harmanlayarak, yasal mevzuata uygun veriler üreten personel devam kontrol sistemleri (PDKS) kurmakta uzmanlaşmıştır.

İzin Takibi ve Self-Servis İK

Firmaların karmaşık mevzuat yapısı içinde izin bilgilerini tutmaları ve hala yasal bir zorunluluk olan izin defterini elde etmesi, devreden izin bakiyelerini ve güncel izinlerin tutulması önemli bir İK fonksiyonudur.

Bu karmaşık sürece ek olarak, izin talebinin web üzerinden yapılabilmesi ve bir onay sürecinin olması ve kullanılan veri tabanındaki puantaj bilgilerine on-line kayıt firmaya önemli bir zaman kazandıracaktır. Bu sürecin el değmeden takip edilmesi de hata olasılığını en aza indirir.

Bununla birlikte personelin ücret bordrosunu kullanılan İK programı ne olursa olsun web üzerinden kendi şifresi ile elde edebilmesi önemli bir esneklik ve kağıt tasarrufu sağlayacaktır. Boss, geliştirdiği profesyonel programlar ile bu alanda firmalara özgün çözümler sunmaktadır.

Performans ve Kariyer

İşletmelerin performans değerleme sistemlerini kurarak, ücret standartlarını saptamak, terfi ve transfer için kaliteli eleman seçimine yardımcı olmak, başarılı ve başarısız  çalışanın seçimi gibi konularda uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Performans değerlememizdeki amaç iletişim sayesinde tüm örgüt içinde ve her noktada sürekli performans gelişimi sağlamaktır.

Günümüzde kurumlar insan kaynaklarından üst düzeyde yararlanmak için kariyer geliştirme programlarına da yer vermek zorundadırlar.  Gerek iş süreçlerinin etkinliği ve gerekse çalışanın iş tatmininin arttırılması açısından Boss, bu konuda en uygun çözümleri sunabilir.

Sigorta-Hukuk Müşavirliği

Boss Yönetişim Hizmetleri A.Ş.  yerli ve yabancı bir çok yatırımcının Türkiye'deki oluşumlarında, ticari işlemleri ile ilgili hukuki sorunlarında,  şirket kuruluşu, birleşme, devir ve diğer avukatlık - danışmanlık ihtiyaçlarında çözüm ortağı tanınmış hukuk büroları aracılığı ile destek verir. Ayrıca İK ile ilgili işe iade davaları, problemli iş akdi fesihleri, ihbar önelleri ve çalışma dönemindeki hukuki sorunlarınız ile ilgili her türlü süreçte uzman kadrolar ile birlikte başarılı sonuçlar ortaya koymaktayız.

Firmaların ihtiyaç duyduğu sağlık, bireysel emeklilik, kasko, deprem ve yangın gibi tüm sigorta kollarında uzman broker partneri aracılığı ile lider tüm sigorta kuruluşlarından  poliçe hizmeti verebilmektedir.

Uluslararası Hizmetler

Dünyanın ticaret kulvarını değiştirdiği bu günlerde, firmamız Türkiye' deki yabancı yatırımcıların lokal varlıklarını oluşturmak için çeşitli profesyonel hizmetler vermektedir. Yasal mevzuatın ve yerel uygulamaların uluslar arası ticaret ve yatırımlara engel olmaması için gereken anahtar çözümü hizmetler, Boss'un iş ortakları sayesinde sorunsuz bir şekilde ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu alandaki hizmetler, yabancı yatırımcının İnsan kaynakları ihtiyacının yanında, ofis, sanal-ofis, istihdam edilecek personel bütçesi ve personel adedi gibi tespitlerin yapılması ve nitelikli işgücü temini için danışmanlık vermektir.

  • 1
  • 2
Bu web sitesi çerez kullanıyor.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek, verimli çalışmasını sağlamak ve istatistiki verileri takip etmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz. Bu seçim 30 gün süreyle ya da tarayıcınızdaki çerezleri siz silene kadar geçerlidir.
x