SGK Eksik Gün Bildiriminde (EK 10) Değişiklik

SGK Eksik Gün Bildiriminde (EK 10) Değişiklik

Çalışan sayısı 30’un altında olan işyerlerinde, eksik prim günlerine ilişkin Kuruma Eksik Gün Bildirimi (EK 10) ile bilgi verilmesi ve ekinde ilgili belgelerin (ücretsiz izin formu, hastalık raporu gibi) gönderilmesi gerekmekteydi. 21 Ağustos 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile çalışan sayısı 30’un altında ibaresi çalışan sayısı 10 olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 10 kişi altında çalışanı olan işyerleri eksik güne dair belgelerle birlikte her ay Kuruma bilgi verirken, çalışan sayısı 10 kişi ve üzeri olan işyerlerinde sadece Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde bilgi verilmesi yeterli olacaktır.