Uluslararası Hizmetler

Uluslar Arası Hizmetler

Dünyanın ticaret kulvarını değiştirdiği bu günlerde, firmamız Türkiye' deki yabancı yatırımcıların lokal varlıklarını oluşturmak için çeşitli profesyonel hizmetler vermektedir. Yasal mevzuatın ve yerel uygulamaların uluslar arası ticaret ve yatırımlara engel olmaması için gereken anahtar çözümü hizmetler, Boss'un network'u sayesinde sorunsuz bir şekilde ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu alandaki hizmetler, yabancı yatırımcının İnsan kaynakları ihtiyacının yanında, ofis, sanal-ofis, istihdam edilecek personel bütçesi ve personel adedi gibi tespitlerin yapılması ve nitelikli işgücü temini için danışmanlık vermektir.