Ölçme Değerlendirme

Performans ve Kariyer

İşletmelerin performans değerleme sistemlerini kurarak, ücret standartlarını saptamak, terfi ve transfer için kaliteli eleman seçimine yardımcı olmak, başarılı ve başarısız  çalışanın seçimi gibi konularda uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Performans değerlememizdeki amaç iletişim sayesinde tüm örgüt içinde ve her noktada sürekli performans gelişimi sağlamaktır.

Günümüzde kurumlar insan kaynaklarından üst düzeyde yararlanmak için kariyer geliştirme programlarına da yer vermek zorundadırlar.  Gerek iş süreçlerinin etkinliği ve gerekse çalışanın iş tatmininin arttırılması açısından Boss bu konuda en uygun çözümleri sunabilir.

Boss personel memnuniyet anketleri ile işverene, personelin memnun olup olmadığı alanları tanımlanmasında yardımcı olur. Doğru ve  güvenilir sonuçlar için uzmanlar tarafından hazırlanan anketler kullanılmaktadır.