Konum: Teknoloji

Teknoloji

Kayıtlı E-Posta (KEP)

e-Posta Yazdır
KEPKayıtlı E-Posta (KEP) bürokrasinin ve uyuşmazlıkların önüne geçmek için geliştirilmiş dijital bir tebligat sistemidir. Yasal olarak kağıt ve ıslak imza ile yapmakta olduğumuz bir çok bildirimin en güvenli ve hukuki ispat yeteneği en yüksek seviyede dönüştürülmüş şeklidir. KEP ile elektronik ortamda sözleşme, ihtar, başvuru, dilekçe, mutabakat ve insan kaynaklarının bir çok fonksiyonuna bağlı süreçler kağıt kullanmadan yapılır. 

Kayıtlı Elektronik Posta 13.11.2011 tarihli 2102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun alttaki maddelerinde yer bulmuştur. Madde 18. 3. Fıkra : Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır."

Madde 1525. 2. Fıkra:Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır."

19.Ocak.2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin KEP adresi'ne sahip olması zorunluluğu getirilmiştir.

Süreç içerisinde BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun çalışmaları neticesinde KEP sistemi ve KEP servis sağlayıcılarına ilişkin usuller belirlenerek, teknik şartname ve sağlayıcılar ile ilgili kurallar çeşitli tebliğlerle duyurulmuştur.

Boss Yönetişim A.Ş. İnsan Kaynakları süreçlerini KEP ile entegre etmek için tasarladığı ürünleri ile şirketinizin e-dönüşüm süreçlerine danışmanlık yaparak destek olmaya hazırdır.

Kayıtlı Elektronik Posta Hakkındaki Makalemizi Okumak İçin Lütfen Tıklayınız.

Özel Çözümler

e-Posta Yazdır
Özel Çözümler

Boss Yönetişim A.Ş. Grup firması Netkey Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. desteği ve üstün teknolojik bilgi birikimi ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu her alanda yazılımlar geliştirmektedir. Buna ek olarak geliştirilen yapılar kurum içinde kullanılan mevcut bilgi işlem alyapısı ve veritabanları ile senkronize olmakta ve bakım ve destek hizmetleri ile birlikte sürekli çalışır durumda tutulmaktadır.

Ölçme Değerlendirme

e-Posta Yazdır
Performans ve Kariyer

İşletmelerin performans değerleme sistemlerini kurarak, ücret standartlarını saptamak, terfi ve transfer için kaliteli eleman seçimine yardımcı olmak, başarılı ve başarısız  çalışanın seçimi gibi konularda uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Performans değerlememizdeki amaç iletişim sayesinde tüm örgüt içinde ve her noktada sürekli performans gelişimi sağlamaktır.

Günümüzde kurumlar insan kaynaklarından üst düzeyde yararlanmak için kariyer geliştirme programlarına da yer vermek zorundadırlar.  Gerek iş süreçlerinin etkinliği ve gerekse çalışanın iş tatmininin arttırılması açısından Boss bu konuda en uygun çözümleri sunabilir.

Boss personel memnuniyet anketleri ile işverene, personelin memnun olup olmadığı alanları tanımlanmasında yardımcı olur. Doğru ve  güvenilir sonuçlar için uzmanlar tarafından hazırlanan anketler kullanılmaktadır.

İzin Takibi ve Self Service IK

e-Posta Yazdır
İzin Takibi ve Self Service IK

Firmaların karmaşık mevzuat yapısı içinde izin bilgilerini tutmaları ve hala yasal bir zorunluluk olan izin defterini elde etmesi, devreden izin bakiyelerini ve güncel izinlerin tutulması önemli bir İK fonksiyonudur.

Bu karmaşık sürece ek olarak, izin talebinin web üzerinden yapılabilmesi ve bir onay sürecinin olması ve kullanılan veri tabanındaki puantaj bilgilerine on-line kayıt firmaya önemli bir zaman kazandıracaktır. Bu sürecin el değmeden takip edilmesi de hata olasılığını en aza indirir.

Bununla birlikte personelin ücret bordrosunu kullanılan İK programı ne olursa olsun web üzerinden kendi şifresi ile elde edebilmesi önemli bir esneklik ve kağıt tasarrufu sağlayacaktır. Boss geliştirdiği profesyonel porgramlar ile bu alanda firmalara özgün çözümler sunmaktadır.

İzin takip Programı demosu için tıklayınız.

Bordro ve IK Yazılımları

e-Posta Yazdır
Bordro ve IK Yazılımları

Boss Yönetişim A.Ş.  grup şirketlerinden Netkey Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. Logo Yazılım'ın çözüm ortağıdır. Bu çözüm ortaklığı Logo ürün ailesinde bulunan Bordro ve İnsan Kaynakları yazılımları için ek özellikler ve proje çözümleri geliştirmektedir.

Bu yazılımlar ile ilgili bilgiyi aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

  • Logo GO Bordro
  • Tiger2 Bordro
  • Tiger2 İnsan Kaynakları
  • Smart - Payslip
  • Smart - Expense
  • Smart - Leave
  • Smart - Performance
  • Timeget