Konum: MEVZUAT Vergi Mevzuatı Bireysel Emeklilikte Değişiklikler

Bireysel Emeklilikte Değişiklikler

e-Posta Yazdır PDF

"6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28 Haziran 2012 tarihinde 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun ile birlikte meydana gelen bazı önemli değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

4. Madde

 İşverenler tarafından çalışanlar adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak üzere, gelir vergisinden indirim konusu yapılabilir. Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına arttırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin iki katını geçmemek üzere arttırmaya yetkilidir.

 Kanunun bu maddesi 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 5. Madde

 Çalışanın şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçelerinin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi sigorta poliçeleri için ödenen primler, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmamak üzere, indirim konusu yapılabilir. Bakanlar Kurulu bu oranı yarısına kadar indirmeye, iki katına arttırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin iki katını geçmemek üzere arttırmaya yetkilidir.

 Kanunun bu maddesi 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 Ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık asgari ücret tutarının aşmayacak şekilde yapılacak hesaplamada, indirim konusu yapılacak prim ödemlerinin toplamı dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, prim tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması, ayrıca indirim konusu yapılmamış olması gerekmektedir. Eşlerin ve/veya çocukların ayrı beyanname vermeleri durumunda bunlara ait prim kendi gelirlerinden indirilecektir.

 29. Madde

İşverenler tarafından ödenenler hariç olmak üzere, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının %25'ine karşılık gelen tutar "Devlet Katkısı" olarak değerlendirilerek, Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanır. Devlet katkısı, katkı paylarından ayrı değerlendirilerek, Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.

Devlet katkısı, bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı ve Devlet katkısının hesaplanmasında dikkate alınan katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılının sonunda geçerli brüt asgari ücretin toplam tutarını aşamaz. Katılımcılardan, en az 3 yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin %15'ine, en az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar ise %60'ına hak kazanacaktır. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkını kazananlar ve vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamında hak kazanacaktır.

Kanunun bu maddesi 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Devlet katkısı uygulaması ile birlikte ise, bireysel emeklilik sistemine şahıs tarafından ödenen katkı paylarının vergiden istisna edilmesi uygulaması sonlanmaktadır.

29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıranların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet katkısı ödenmeyecektir.

01 Ocak 2013 tarihinden önce sisteme girmiş olan katılımcıların sistemde bulundukları toplam süreye, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere, sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl, 6 yıldan fazla 10 yıldan az olan katılımcılara 2 yıl, sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara ise 3 yıl süre eklenir.

 

6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Türkçe tam metni için linke tıklayınız.Lokal ilgililerle paylaşılmasında fayda bulunmaktadır.

 

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120629-1.htm