Konum: MEVZUAT SGK Kanunu Yıllık İzinde Çalışma Yasağı İşverene Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir

Yıllık İzinde Çalışma Yasağı İşverene Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir

e-Posta Yazdır

Personelin izni sırasında başka bir iş yerinde çalışması, başka bir iş yapmasının hukuki uygulamaları konusunda verile aşağıdaki bilgiler , izinde çalışıldığı zaman ortaya çıkacak sorunları anlamak bakımından oldukça önemlidir.

Dinlenme hakkı Anayasal bir hak olup; Anayasanın 50. Maddesinde  ‘’Dinlenmek, çalışanların hakkıdır ve Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir’’ denilerek garanti altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu 53. Maddesi uyarınca işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle belirlemiştir.

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

4857/53 maddesinde İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süreleri belirlenmiş olup bu süreler minimum sürelerdir. Kanuna göre;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir.

İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

İzinde çalışma yasağı

4857 sayılı iş kanununun 58. Maddesine göre ‘‘ Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.’’

Yıllık ücretli izin kullanmakta olan işçinin, izin süresi içerisinde başka bir yerde ücret karşılığı çalıştığı anlaşması Anayasal hakkı olan dinlenme hakından vazgeçme sonucu doğurur ki kabul edilebilir bir durum değildir. Çalıştığı tespit edilen işçiye izin öncesi peşin olarak verilen izin ücreti, işveren tarafından geri alınabileceği gibi, 4857/25 II-e bendine göre İşverene; iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı verir.

Yazan: Mehmet Fatih Geleri
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
İş ve Sosyal Güvenlik&Tazminat Hesaplama/Bilirkişi