Konum: Haberler

Haberler

İK'da Dijitalleşme ve Zihniyet Dönüşümü Sempozyumu

e-Posta Yazdır
İK'da Dijitalleşme ve Zihniyet Dönüşümü Sempozyumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı bölümü tarafından organize edilen İK'da Dijitalleşme ve Zihniyet Dönüşümü sempozyumu 27.Nisan, Çarşamba günü gerçekleşti.

Etkinlikte, Türkiye'deki firmaların dijitalleşme endeksinden, insan kaynakları ve bordro süreçlerine kadar geniş bir yelpazede Teknoloji kullanımı ve bu alandaki dönüşüm değerlendirildi.

Konuşmacıların özellikle vurguladığı ortak nokta, teknolojinin hayatın her alanına etkin bir biçimde yayılmasıyla dijitalleşmenin bir zorunluluk haline gelmiş olmasıydı. Bu yarışta firmaların dijital dönüşümlerndeki mevcut durumlarını tespit etmeleri ve gelişme alanlarını ortaya koymalarının gerekliliği tartışıldı. Etkili dijital stratejilerin belirlenmesi ve dijital dönüşümün gerçekleşmesi halinde firmaların karlılıklarında önemli bir artış olacağı mesajı verildi.

Yeni Adresimize Taşındık

e-Posta Yazdır
taşındıkHarita 20 Ekim 2014 Tarihi itibari ile yeni adresimizde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Adres: Dr. Cemil Bengü Caddesi H.A.K. İş Merkezi No:2 Kat:5 34403 Kağıthane / İstanbul Tel: 0 212 244 92 22

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Islak İmza'ya Son

e-Posta Yazdır

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile İnsan Kaynakları süreçlerinde radikal bir dönüşüm artık mümkün.

Bir insan kaynakları profesyoneli ne zaman bir süreci iyileştirmeye, hızlandırmaya kalkışsa karşısına bir çok engel çıkar. Akademik olarak anlamlı bulduğunuz bir iyileştirme ya pratik olarak maliyetlidir ya da yasal olarak imkânsız.

Ülkemizde İnsan Kaynakları profesyonelleri karmaşık mevzuat yapımız nedeniyle birçok iş sürecinde ağır bir bürokrasi ile uğraşmak zorundadır. Organizasyonların yasalara uyumlu olarak işlerini yürütmeye çalışırken ortaya çıkan kuralcılığın verimsizliği arttırdığı bir gerçek. Özellikle son yıllarda çalışan sözleşmelerinin fesih süreçlerinde sık sık karşılaşılan işe iade davalarının önüne geçme çabaları nedeniyle özlük, bordro ve performans yönetim konuları daha da önem kazanmıştır.

Tüm sektörlerde, işletmelerin temelde en önemli maliyetinin insan olduğu gerçeği artık daha fazla algılanmaktadır. Buna paralel olarak bu yüksek maliyetli kaynağın, yani insan kaynaklarının iyi yönetilmesi organizasyonlara önemli bir katma değer sağlamaktadır. Yerli şirketlerimizin insan kaynakları ile ilgili süreç iyileştirme çalışmaları, yabancı yatırımcılara nazaran  ancak son on yıldır artış göstermiştir. Bir yandan da, yabancı şirketler insan kaynakları uygulamalarındaki ülkemizin farklı uygulamaları nedeniyle hem şaşkınlık yaşamışlar ve uygulamaları kendi sistemleri ile uyumlu hale getirmek için ara çözümler geliştirmişlerdir. Kişisel bilgi güvenliği ile ilgili uygulamaların yetersizliği, iş kanunu ve vergi kanunlarının pratiğe dökülmesi güç kuralları zaman zaman yabancı şirketleri, ödeyeceğimiz ceza ödün vereceğimiz gizlilikten daha ucuz mantığına itmiştir.

Personel ücret pusulalarında ıslak imza bulunması zorunluluğu, izin formlarında ıslak imza aranması, izin defteri ve bunlar gibi birçok problemli süreç, insan kaynakları yöneticilerinin ve şirket danışmanlarının inisiyatifi ile çözülmeye çalışılmaktadır.

Bu geçici çözümler problemli fesihler sonucunda ortaya çıkan işe iade davaları ile tekrar insan kaynaklarının zamanını alacak ayrı bir vaka yönetimi süreci ortaya çıkarır.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin basitleştirilmesinin sektördeki tüm profesyonellerin ortak hedefi olması gerekir. Bunun hem toplumsal hem ekonomik kazanımları olacaktır. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hedeflerimize ulaşmak için son derece faydalı bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.

Peki nedir bu KEP? Standart e-postalar aslında alıcıya adi posta ile bir mektup göndermek ile neredeyse aynıdır. İçeriğinin değişip değişmediğinden, doğru kişiye teslim edilip edilmediğinden emin olmazsınız. Dahası, eğer bu süreç yasal olarak imza altına alınması gereken bir süreç ise. Standart e-posta kullanamazsınız bu aşamada işin içine yasal yolla yapılması gereken bir tebligat ve ıslak imza girer. Noterler kanalıyla gönderilen bildirim ve ihtarnameler ile iadeli taahhütlü postalar bu amaçla kullanılır.

Yasal bildirimlerde en önemli nokta kimin, neyi, ne zaman bileceği konusudur. KEP, standart e-postadan farklı olarak elektronik olarak oluşturulan bir iletinin, gönderimine ve teslimatına dair hukuki bir delil sağlamak üzere geliştirilmiş bir sistemdir. KEP hizmetleri Ülkemizde sadece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları (KEPHS) tarafından verilebilmektedir. Dünyanın bir çok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ülkemiz Mevzuatına ilk kez 2011 yılında 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile elektronik posta sisteminden bahsedilmiş olup, tacirler arasındaki, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin elektronik ortamdaki ihbarların veya ihtarların kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır. 19.Ocak.2013 tarihli 28533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin KEP adresine sahip olması zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk henüz kurumlara getirilmiştir ancak şirket çalışanlarına da KEP adresi sağlanması halinde her türlü yasal bildirimin bu hesaplara gönderilecek Kayıtlı elektronik postalar ile gönderimi mümkündür. Bu kapsamda yasalarımıza göre ıslak imza zorunluluğu olan tüm bildirimler bu yolla yapılabilecektir. Hem İnsan Kaynaklarının İşini Hafifletecek hem de şirket ve çalışanlar arasındaki problemli süreçleri ortadan kaldırarak, yasal takiplerin önüne geçecek olan uygulamalara örnek olarak alttakileri sayabiliriz.
 • İş Sözleşmesinin İmzalanması
 • Gizlilik Sözleşmesinin İmzalanması
 • Oryantasyon Eğitimi, Politika ve Prosedürlerin Kayıt Altına Alınması
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimlerinin Kayıt Altına Alınması
 • Bordro ve Ücret Pusulası İmzalatma
 • İzin Formları ve İzin Defteri
 • Performans Formları ve Performans Değerlendirme Sonuçları
 • Maaş Artış Bildirimleri
 • Prim, İkramiye, Bonus ve Yan Haklarla İlgili Bildirimler
 • Uyarılar
 • Savunma Talepleri
 • Fesih Bildirimleri
 • İhtarnameler
 • Görev Değişiklik Yazıları
 • Diğer Yasal Bildirimler

Bahsi geçen bu süreçleri KEP sistemi ile tamamladığınızda önemli kazanımlarınız olacaktır.

Bunlar;

 • Önemli ölçüde kâğıt kullanımını azaltarak çevrenin korunmasına katkı
 • Zaman ve maliyet kazanımları (kağıt, posta, kurye, enerji gibi giderler...)
 • Teslim edilme ve okunma garantisi
 • Arşiv garantisi
 • Gönderinin içeriğinin değiştirilmesinin engellenmesi
 • Yasal ispat
 • Tebligat kanunu ve çeşitli mevzuatlara uyum
 • Problemli fesih süreçlerinin önüne geçme
 • İşe iade davalarının sayısının azalması
 • İşe iade dava süreçlerinin hızlanması
 • Personel ile işveren arasında oluşabilecek muvazaaların azaltılması

KEP, bilgi çağının gerekliliklerinden biridir. Bilgi toplumlarında doğru bilgiye zamanında ulaşmak için atılan her adım bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Kayıtlı Elektronik Posta, Elektronik İmza, E-Fatura, E-Defter, E-Denetim gibi uygulamalar iş yapış biçimlerimizi tamamen değiştirecek olan E-Dönüşüm sürecinin bir parçası olmamızı gerektiriyor. Bu noktada kurumsal olarak e-kimliğinizi oluşturmak ve sistemlerinizi farklı ortamlarla entegre etmek durumundasınız. Firmanızı ve çalışanlarınızı birer KEP adresi kullanıcısı olarak görme yaklaşımını benimsemek yerine kurumsal organizasyonunuz içerisinde tüm e-dönüşüm sürecinizi kapsayan katılımcı bir vizyon geliştirerek işe başlayabilirsiniz.

Yazan : Selim T. Akdağ

CEO Boss Yönetişim A.Ş.

Takip et

Yeni Tüketici Kanunu Yürürlükte

e-Posta Yazdır

yeni tüketici kanunu yürürlükte

07.11.2013 tarihinde kabul edilen Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 28.05.2014 tarihi itibariyle Yürürlüğe girdi.

Yeni kanun özellikle kredi kartı sözleşmeleri, kart üyelik aidatları, abonelik sözleşmeleri, promosyon ve reklamlar gibi pek çok konuda önemli değişiklikler ve yaptırımlar içeriyor.

Özellikle kredi kartı uygulamaları ile ilgili uzun süredir tartışmalı olan ve çalışan kesimin sürekli sorun yaşadığı sorunlar yeni yasa da çözüme ulaştırılmaya çalışılıyor. Yeni kanunla bankalar üyelik aidatı olmadan kart verecek. Finansal hizmetlerde tüketici daha fazla korunacak. Ayrıca her banka işleminde masraf ödeme dönemi de sona eriyor . Yeni yasa ile birlikte BDDK hangi işlemlerden ücret alınabileceğini belirleyebilecek.

Tüketicinin internet sözleşmeleri ile ilgili de önceden bilgilendirilerek katalog satışları ile ilgili beklenen uygulamalar da hayata geçiyor.

Yeni Kanunun tam metnine de bu linkten ulaşabilirsiniz.

7. Ankara İnsan Kaynakları Platformu

e-Posta Yazdır

Man Türkiye önderliğinde düzenlenen ve 7. 'sine Metro'nun ev sahipliği yaptığı Ankara İnsan Kaynakları platformu toplantısında. CEO'muz Sayın Selim Tankut Akdağ E-Learning ve İşyerinde Dönüşüm konularında bir konuşma yaptı.

7.Ankara İnsan Kaynakları Platformu

İnsan Kaynakları Eğitim Programı

e-Posta Yazdır
Bahçeşehir Üniversitesi - Metgem & CottGroup Bahcesehir Üni. İK Eğitim programı 50x70secme-yerlestirme

CottGroup, Bahçeşehir Üniversitesi - Metgem işbirliği ile İnsan Kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler için eğitimler düzenliyor. Günümüzde firmalar yeni stratejilerini geliştirirken, kariyer planlama, yetenek ve beceri yönetimi, performans yönetimi, eğitim yönetimi gibi konulara ağırlık vermektedirler.

Artık bir personelin değerlendirilebilmesi için duygusal değil sayısal değerlerle hareket edilebilmektedir. Bu sayısal değerlerin ortaya konması için teknolojik altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra bu teknolojileri kullanması gereken İnsan Kaynakları uzmanlarının mesleki donanımlarının mükemmel bir seviyede olması gerekmektedir.

Özellikle yabancı şirketler Türkiye’de kurmuş oldukları şirket ya da şubelerinin yönetiminde ihtiyaç duydukları İnsan Kaynakları İhtiyaçlarını tam olarak karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bunun temel nedeni ülkemizde halen bir çok kuruluşta İnsan Kaynaklarının varlık nedeni seçme yerleştirme ve sicil yönetiminden ibaret görülmektedir. Bu nedenle gelişen Türkiye ekonomisine paralel olarak İnsan Kaynakları eğitim programları önem kazanmaktadır. Ayrıca, tüm kursiyerlere CV hazırlama eğitimi verilerek FasterCV sitesinde CV ‘lerini oluşturmaları ve kariyer gelişimi ve iş arayışı yolculuklarında yapmaları gerekenler (mülakat teknikleri gibi) konusunda pratik bilgiler verilecektir.

Bugün CottGroup olarak Global 500 içerisindeki birçok şirketin, Türkiye’deki İnsan Kaynakları operasyonlarında söz sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası operasyonlarımızda edindiğimiz tecrübe ve yerel bilgi birikimimizle, bu alanda ihtiyaç duyulan personel eğitimi ve gelişimine çok önemli katkılarımız bulunacağına inanıyoruz.

COTTGROUP Kimdir ?

CottGroup İnsan Kaynakları Danışmanlığı, Müşavirlik, Outsourcing, Teknoloji ve Egitim hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan bir şirketler grubudur. Cottgroup, bütünleyici hizmetleri bir arada sağlayan Türkiye’deki tek gerçek BPO (Business process outsourcing, iş süreçleri için dış kaynak ) organizasyonudur.

CottGroup müşterilerinin tüm iş süreçlerini, sınırsız profesyonel bilgi ve tecrübesiyle kusursuz bir şekilde yönetir. CottGroup, insan kaynakları ve eğitim yönetim sistemlerinde teknoloji bazlı çözümler de uzmanlaşmıştır. Bu uzmanlık, müşterilerin spesifik isteklerine hızlı bir şekilde çözüm üretmenin anahtarıdır. CottGroup, Global Şirketlerin farklı endüstriyel alanlardaki Türkiye projelerinde kapsamlı ve bütünleyici çözümleri ile en çok tercih edilen iş ortağı durumundadır.

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı

e-Posta Yazdır

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde açıklanan enflasyon zammı nedeniyle gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı ve çocuk yardımı tutarlarının hesaplanmasında kullanılan maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir. İlgili değişiklik Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından yayınlanan 03 Ocak 2014 tarihli ve 2798 27998389.115913 sayılı Genelge ile duyurulmuştur. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenen tutarlar aşağıda yer almaktadır.

Belirlenen katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2014-30.06.2014 döneminde uygulanacak olan;

 • Gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 3.438,22.- TL,
 • Gelir vergisinden istisna edilecek aylık çocuk yardımı;
  • 0-6 yaş grubunda bulunanlar için 38,50.- TL,
  • Diğerleri için 19,25.- TL

2014 Yasal Parametre Değişiklikleri

e-Posta Yazdır

Asgari Ücret , Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları ve Kıdem Tazminatı ,Çocuk Yardımı konularında 2014 yılı için geçerli yasal parametre değişiklikleri. Makalenin detayları için tıklayınız.

a.Asgari Ücret

DÖNEM

TUTAR

01.01.2014-30.06.2014

1.071,00.-TL/ Brüt

01.07.2014-31.12.2014

1.134,00.-TL/ Brüt

b.Aylık SGK Tavan ve Taban Tutarları

SGK

01.01.2014-30.06.2014

01.07.2014-31.12.2014

Aylık SGK Tabanı

1.071,00.-TL

1.134,00.-TL

Aylık SGK Tavanı

6.961,50.-TL

7.371,00.-TL


c.Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle uygulanacak gelir vergisinden istisna yemek yardımı tutarı 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 285 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğe göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23.üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere 12,00 TL olarak tespit edilmiştir.

d.Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı

14.08.2013 tarihli 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan memur maaşlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir.**

Bu katsayılar dikkate alınarak hesaplanan ve 01.01.2014-31.12.2014 döneminde uygulanacak olan;

 • Gelir vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tavanı 3.429,44.- TL,
 • Gelir vergisinden istisna edilecek aylık çocuk yardımı;
   0-6 yaş grubunda bulunanlar için 38,40.- TL,
  • Diğerleri için 19,20.- TL

**Söz konusu tutarlar TEFE-TÜFE oranlarında değişiklik olması halinde yeniden belirlenebilecektir. Bu durumda ayrı bir duyuru ile sizleri bilgilendireceğiz.

e.Sakatlık İndirimi

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle uygulanacak Sakatlık İndirimi tutarları 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 285 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre,Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2014 takvim yılında uygulanmak üzere aşağıdaki gibidir.

1. Derece Sakatlık İndirimi 800,00 TL
2. Derece Sakatlık İndirimi 400,00 TL
3. Derece Sakatlık İndirimi 190,00 TL

f.2014 yılı Gelir Vergisi Oranları

01 Ocak 2014 tarihi itibariyle ücret hesaplamalarında kullanılacak gelir vergisi oranları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 285 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe göre,

Min

 

Max

%

0

-

11.000

%15

11.001

-

27.000

%20

27.001

-

97.000

%27

97.001 and more

-

 

%35


g. Damga Vergisi Oranı

Beyannamelerde kullanılan Damga Vergisi tutarı 30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayınlanarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

i. SGK bildirgesi damga vergisi tutarı 20,30 TL
ii.Muhtasar Beyanname damga vergisi tutarı 27,20 TL

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgi ihtiyaçlarınız için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz.

Çok Çocuğa Erken Emeklilik

e-Posta Yazdır
Çalışma Bakanı Faruk Çelik, çalışan kadına yönelik çocuk teşvikini içeren bir taslak
hazırladıklarını söyledi. Tasarıya göre çocuk sayısındaki artışa paralel emeklilik yaşı öne
çekilecek. Bu sayı arttıkça emeklilik yaşı düşecek
Hükümetin, hem kadınları istihdamda tutacak hem de çocuklarını rahatça büyütmelerine
olanak tanıyacak "esnek çalışma" modelinin ayrıntıları belli oldu. SABAH, kadınlara "hem çocuk
hem de kariyer" yapmayı önemli ölçüde kolaylaştıracak yasa taslağının ayrıntılarına ulaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çocuk teşvikini de içeren çalışmada, çocuk
sayısına göre kadınların emeklilik yaşını öne çekmeyi planladıklarını belirtti. Çocuk sayısının
artışına bağlı olarak hizmet süresi orantılı bir şekilde azalacak.
ESNEK ÇALIŞMA
Aile ve Çalışma Bakanlıkları'nca hazırlanan torba taslağa göre, doğum izninden dönen kadına
hem özel sektörde hem de kamuda "esnek çalışma" imkânı tanınacak. Hükümet, 0-3 yaş ya
da 0-6 yaş olarak iki formül üzerinde duruyor. İzinden dönen kadın, isteğe bağlı olarak çocuğu
3 ya da 6 yaşına gelene kadar daha kısa süreli çalışabilecek.
ZAMAN-MEKAN AYARI
Taslakta "zamansal" (iş yerinde kısmi süreli çalışma) ve "mekânsal" (evden çalışma)
olanakları değerlendiriliyor. Hem memurları hem de özel sektörü kapsayacak uygulamada, bu
seçenekleri kullanan kadınların memurlukta "kademeli yükselme" ve kıdem de dahil tüm özlük
hakları korunacak.
ÖĞLENE KADAR ÇALIŞABİLECEK
Bakan Çelik, bu çalışmanın en büyük amacının aile bütünlüğü olduğunu anlattı. Çelik, sabah işe
gidecek olan kadınların öğleden sonrasını ise evine ayırma imkânı yakalayabileceğini söyledi.
KADIN İSTİHDAMINA ÖZEL ÖNLEM
Taslakla ilgili bürokratların en önemli çekince uygulamaların kadını istihdamdan uzaklaştırma
riski. Bunun için birçok formül masaya yatırılırken, özel sektörde işverenlere izne ayrılan
kadınların masraflarının devlet tarafından karşılanması gibi kolaylıklar üzerinde çalışılıyor.
'ÜÇ ÇOCUK BİLİMSEL TESPİT'
Halihazırda yüzde 27 olan kadınların istihdama katılma oranını yüzde 38'lere taşımayı
hedeflediklerini belirten Faruk Çelik, üç çocuk politikası ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "65
yaş üstü nüfus oranı 2023'te yüzde 10.2 düzeylerine çıkacak. Bu açıdan çocuk meselesi çok
önemli. Başbakanımızın asgari 3 çocuk ifadesinin altında yatan gerçekler var. Bunlar bilimsel
verilere dayanıyor."
24 HAFTA DOĞUM İZNİ
Önceki gün taslak hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Çalışma Bakanı Çelik,
düzenlemeyle ilgili diğer ipuçlarını verdi. Bakan Çelik, şunları söyledi:
Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılması gündemimizde. Maliyeti kamu tarafından karşılanabilir.
Memurların ücretsiz doğum iznindeki süreleri derece kademe hesaplarına katılabilir. Çocuk
yardımlarının artırılması ve kreş zorunluluğu getirilmesi gündemde.
Şu anda SSK'lı anneler ancak 2 çocuğu borçlanabiliyorlar. Bu sayının artırılmasını planlıyoruz.
Doğum sonrası çalışmak isteyen kadın için işe alınma zorunluluğu getireceğiz.
Çocuk sayısına göre kadınlar açısından emeklilik yaşının aşağı çekilmesi söz konusu. Yarı ve
kısmi zamanlı ya da öğlene kadar çalışma diğer konular.

Çalışma Bakanı Faruk Çelik, çalışan kadına yönelik çocuk teşvikini içeren bir taslak hazırladıklarını söyledi. Tasarıya göre çocuk sayısındaki artışa paralel emeklilik yaşı öne çekilecek. Bu sayı arttıkça emeklilik yaşı düşecek.

Hükümetin, hem kadınları istihdamda tutacak hem de çocuklarını rahatça büyütmelerine olanak tanıyacak "esnek çalışma" modelinin ayrıntıları belli oldu. SABAH, kadınlara "hem çocuk hem de kariyer" yapmayı önemli ölçüde kolaylaştıracak yasa taslağının ayrıntılarına ulaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, çocuk teşvikini de içeren çalışmada, çocuk sayısına göre kadınların emeklilik yaşını öne çekmeyi planladıklarını belirtti. Çocuk sayısının artışına bağlı olarak hizmet süresi orantılı bir şekilde azalacak. 

ESNEK ÇALIŞMA 

Aile ve Çalışma Bakanlıkları'nca hazırlanan torba taslağa göre, doğum izninden dönen kadına hem özel sektörde hem de kamuda "esnek çalışma" imkânı tanınacak. Hükümet, 0-3 yaş ya da 0-6 yaş olarak iki formül üzerinde duruyor. İzinden dönen kadın, isteğe bağlı olarak çocuğu 3 ya da 6 yaşına gelene kadar daha kısa süreli çalışabilecek. 

ZAMAN-MEKAN AYARI 

Taslakta "zamansal" (iş yerinde kısmi süreli çalışma) ve "mekânsal" (evden çalışma) olanakları değerlendiriliyor. Hem memurları hem de özel sektörü kapsayacak uygulamada, bu seçenekleri kullanan kadınların memurlukta "kademeli yükselme" ve kıdem de dahil tüm özlük hakları korunacak. 

ÖĞLENE KADAR ÇALIŞABİLECEK

Bakan Çelik, bu çalışmanın en büyük amacının aile bütünlüğü olduğunu anlattı. Çelik, sabah işe gidecek olan kadınların öğleden sonrasını ise evine ayırma imkânı yakalayabileceğini söyledi.

KADIN İSTİHDAMINA ÖZEL ÖNLEM

Taslakla ilgili bürokratların en önemli çekince uygulamaların kadını istihdamdan uzaklaştırma riski. Bunun için birçok formül masaya yatırılırken, özel sektörde işverenlere izne ayrılan kadınların masraflarının devlet tarafından karşılanması gibi kolaylıklar üzerinde çalışılıyor.

'ÜÇ ÇOCUK BİLİMSEL TESPİT'

Halihazırda yüzde 27 olan kadınların istihdama katılma oranını yüzde 38'lere taşımayı hedeflediklerini belirten Faruk Çelik, üç çocuk politikası ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "65 yaş üstü nüfus oranı 2023'te yüzde 10.2 düzeylerine çıkacak. Bu açıdan çocuk meselesi çok önemli. Başbakanımızın asgari 3 çocuk ifadesinin altında yatan gerçekler var. Bunlar bilimsel verilere dayanıyor."

24 HAFTA DOĞUM İZNİ

Önceki gün taslak hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Çalışma Bakanı Çelik, düzenlemeyle ilgili diğer ipuçlarını verdi. Bakan Çelik, şunları söyledi:

 • Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılması gündemimizde. Maliyeti kamu tarafından karşılanabilir.  
 • Memurların ücretsiz doğum iznindeki süreleri derece kademe hesaplarına katılabilir. Çocuk yardımlarının artırılması ve kreş zorunluluğu getirilmesi gündemde. 
 • Şu anda SSK'lı anneler ancak 2 çocuğu borçlanabiliyorlar. Bu sayının artırılmasını planlıyoruz.  Doğum sonrası çalışmak isteyen kadın için işe alınma zorunluluğu getireceğiz.  
 • Çocuk sayısına göre kadınlar açısından emeklilik yaşının aşağı çekilmesi söz konusu. Yarı ve kısmi zamanlı ya da öğlene kadar çalışma diğer konular.

Kaynak: http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2013/02/16/cok-cocuga-erken-emeklilik

İşçi Primleri Devletten

e-Posta Yazdır
Başbakan Erdoğan, sigorta priminin işveren kısmını devletin ödemeye devam edeceğini
açıkladı. 400 bin işçiyi doğrudan ilgilendiren kararla, devlet 3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerde, sigorta
primlerini bir süre daha karşılayarak sektörün elini rahatlatacak.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki temasları kapsamında, önceki akşam kanaat
önderleriyle yaptığı toplantıda, işçi ve işverenlerin merakla beklediği müjdeyi verdi. Doğu ve
Güneydoğu'dan gelen patronların yoğun istekleri üzerine 400 bin işçiyi doğrudan ilgilendiren
sigorta priminin işveren kısmını devletin ödemeye devam edeceğini Erdoğan açıkladı.
6'NCI BÖLGEDE 6 YIL
Devlet 3'üncü bölgedeki şehirlerde patronların yerine 3 yıl, 4'üncü bölgede 4 yıl prim yatıracak.
5'inci bölgedeki işyerleri için 5 sene, 6'ncı bölgedeki işverenler için 6 yıl boyunca SSK primlerini
devlet karşılayacak. 49 ilde 10 ve üzeri işçi çalıştıran patronlara verilen sigorta prim desteğinin
31 Aralık 2012 tarihinde sona erdiği, uzatılmayacağı açıklanmıştı. Toplantıda korucu dernekleri
temsilcilerinin, korucuların özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde talepleri üzerine Başbakan
Erdoğan, maaşların iyileştirildiğini özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini
kaydetti. Korucular 2002 yılında 230 lira alırken şuan 834 lira ücret alıyorlar.
Karasal yayına 50 liralık aparat
Binalardaki anten kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Hükümet, yasayla bunun önüne
geçecek. Karasal yayına geçilecek olması nedeniyle yeni üretilen televizyonlarda DVB-T özelliği
bulunmasının zorunlu olmasına karşın, eski televizyonlar için aparat gerekecek. Teknik Sat
Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yukarıkozan, '2013'ün ilk ayından itibaren piyasada
satılan tüm TV'lerde DVB-T özelliği bulunması zorunlu oldu. Fakat devletin karasal yayına
geçmesiyle birlikte bu yayını almak isteyenlerin eski TV'lerde DVB-T özelliği bulunmadığı için
özel bir aparatla (Dijital alıcı) izlenmesi mümkün olacak. Bu aparat geliştirilmesinde son
aşamalardayız. Piyasada satış tutarının yaklaşık 50 TL civarında olacağını tahmin ediyoruz'
dedi. Yukarıkozan var olan merkezi sistemin yasalaşmasıyla birlikte önemli bir hacme
ulaşacaklarını anlatan Erdal Yukarıkozan, yerli üretimin gücüne de dikkat çekti.

Başbakan Erdoğan, sigorta priminin işveren kısmını devletin ödemeye devam edeceğini açıkladı. 400 bin işçiyi doğrudan ilgilendiren kararla, devlet 3, 4, 5 ve 6'ncı bölgelerde, sigorta primlerini bir süre daha karşılayarak sektörün elini rahatlatacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki temasları kapsamında, önceki akşam kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda, işçi ve işverenlerin merakla beklediği müjdeyi verdi. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen patronların yoğun istekleri üzerine 400 bin işçiyi doğrudan ilgilendiren sigorta priminin işveren kısmını devletin ödemeye devam edeceğini Erdoğan açıkladı.

6'NCI BÖLGEDE 6 YIL

Devlet 3'üncü bölgedeki şehirlerde patronların yerine 3 yıl, 4'üncü bölgede 4 yıl prim yatıracak. 5'inci bölgedeki işyerleri için 5 sene, 6'ncı bölgedeki işverenler için 6 yıl boyunca SSK primlerini devlet karşılayacak. 49 ilde 10 ve üzeri işçi çalıştıran patronlara verilen sigorta prim desteğinin 31 Aralık 2012 tarihinde sona erdiği, uzatılmayacağı açıklanmıştı. Toplantıda korucu dernekleri temsilcilerinin, korucuların özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde talepleri üzerine Başbakan Erdoğan, maaşların iyileştirildiğini özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Korucular 2002 yılında 230 lira alırken şuan 834 lira ücret alıyorlar.

Karasal yayına 50 liralık aparat

Binalardaki anten kirliliğinin önüne geçmeyi hedefleyen Hükümet, yasayla bunun önüne geçecek. Karasal yayına geçilecek olması nedeniyle yeni üretilen televizyonlarda DVB-T özelliği bulunmasının zorunlu olmasına karşın, eski televizyonlar için aparat gerekecek. Teknik Sat Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yukarıkozan, '2013'ün ilk ayından itibaren piyasada satılan tüm TV'lerde DVB-T özelliği bulunması zorunlu oldu. Fakat devletin karasal yayına geçmesiyle birlikte bu yayını almak isteyenlerin eski TV'lerde DVB-T özelliği bulunmadığı için özel bir aparatla (Dijital alıcı) izlenmesi mümkün olacak. Bu aparat geliştirilmesinde son aşamalardayız. Piyasada satış tutarının yaklaşık 50 TL civarında olacağını tahmin ediyoruz' dedi. Yukarıkozan var olan merkezi sistemin yasalaşmasıyla birlikte önemli bir hacme ulaşacaklarını anlatan Erdal Yukarıkozan, yerli üretimin gücüne de dikkat çekti.

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/ekonomi-haber/400-bin-iscinin-primi-devletten-18.02.2013-486816

İnsan Kaynakları Zirvesi 2013 Konuşmamız

e-Posta Yazdır
Genel Müdürümüz Sayın Selim T. Akdağ'ın 2013 İnsan Kaynakları Zirvesi'nde yaptığı konuşma metnini altta bulabilirsiniz.
Ortak Çalışma Teknolojisi iş yerinde dönüşümü nasıl gerçekleştirir?
Günümüzde hiçbir şey kişilerin gelişimi, bağlılığı ve motivasyonundan daha önemli değildir.
People Cloud; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının; çağdaş iş süreçlerinde gerçek zamanlı ve mobil teknolojiler kullanarak gelişim, bağlılık ve ilham yarattıkları kurumsal bir sosyal ağdır.
Dünyada yüzlerce organizasyon, iş yerlerinde dönüşüm sağlamak için People Cloud çözümlerini kullanmaktadır. Bu sayede;
Sosyal ve mobil yetenekler arttırılarak, personelin doğru kişilere bağlanması, bilgi ve fikirlerin organizasyona bağlı sosyal ağ üzerinde paylaşılması ile kurumun inovasyonu hızlanır ve bu sayede kurum pazar payını arttırır.
Sosyal ağa bağlı kişilerin görünürlüğü ve mobilitesi ile, kurumun yeni fırsatları yakalamak için, daha  hızlı ve atak  olması sağlanır.
Organizasyon içinde ve dışında oluşturulan gelişim kültürü, kişilerin işlerini yaparken ihtiyaç duydukları bilginin sağlanmasında, kariyer planlarında ve performanslarını yükseltmede gereken bilginin sağlanmasına destek olur.
Değişim farklı bir iş yeri modelinin yaratılmasıyla başlar. Bu yeni model  dönüşümsel  işyeridir. Süreç aşağıdan yukarı olarak tasarlanmaktadır. Çalışanlar ve yöneticiler kendi kariyer gelişimlerinin kontrolünü elde tutmak üzere yetkilendirilmişlerdir. Çalışanlar işlerini tamamlamak için bilgilere, fikirlere ve kendilerine ilham verecek uzmanlara sürekli bağlıdırlar.

Genel Müdürümüz Sayın Selim T. Akdağ'ın 2013 İnsan Kaynakları Zirvesi'nde yaptığı konuşma metnini altta bulabilirsiniz.

 


Ortak Çalışma Teknolojisi iş yerinde dönüşümü nasıl gerçekleştirir?

IK Zirvesi 2013

Günümüzde hiçbir şey kişilerin gelişimi, bağlılığı ve motivasyonundan daha önemli değildir.

People Cloud; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının; çağdaş iş süreçlerinde gerçek zamanlı ve mobil teknolojiler kullanarak gelişim, bağlılık ve ilham yarattıkları kurumsal bir sosyal ağdır.

Dünyada yüzlerce organizasyon, iş yerlerinde dönüşüm sağlamak için People Cloud çözümlerini kullanmaktadır. Bu sayede;
 • Sosyal ve mobil yetenekler arttırılarak, personelin doğru kişilere bağlanması, bilgi ve fikirlerin organizasyona bağlı sosyal ağ üzerinde paylaşılması ile kurumun inovasyonu hızlanır ve bu sayede kurum pazar payını arttırır.
 • Sosyal ağa bağlı kişilerin görünürlüğü ve mobilitesi ile, kurumun yeni fırsatları yakalamak için, daha  hızlı ve atak  olması sağlanır.
 • Organizasyon içinde ve dışında oluşturulan gelişim kültürü, kişilerin işlerini yaparken ihtiyaç duydukları bilginin sağlanmasında, kariyer planlarında ve performanslarını yükseltmede gereken bilginin sağlanmasına destek olur. 

Değişim farklı bir iş yeri modelinin yaratılmasıyla başlar. Bu yeni model  dönüşümsel  işyeridir. Süreç aşağıdan yukarı olarak tasarlanmaktadır. Çalışanlar ve yöneticiler kendi kariyer gelişimlerinin kontrolünü elde tutmak üzere yetkilendirilmişlerdir. Çalışanlar işlerini tamamlamak için bilgilere, fikirlere ve kendilerine ilham verecek uzmanlara sürekli bağlıdırlar.

 

Özürlü Sigortalı Çalıştıran İşverenlere Yönelik Duyuru

e-Posta Yazdır

Özürlü sigortalı personel çalıştıran işverenlere yönelik duyuru yayınlanmıştır.

Tam metne ulaşmak için lütfen tıklayınız: duyuru metni

2013 Yılı Vergi Takvimi

e-Posta Yazdır

Gelir idaresi başkanlığı tarafından hazırlanmış olan 2013 yılı vergi takvimi yayınlanmıştır. 

Takvime ulaşmak için lütfen tıklayınız: 2013 yılı vergi takvimi

Bireysel Emeklilik Hesabına Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

e-Posta Yazdır

29 Aralık 2012'de tarihinde bireysel  emeklilik hesabına devlet katkısı hakkında yönetmelik yayınlanmıştır.  

Tam metne ulaşmak için lütfen tıklayınız: yönetmelik metni

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

e-Posta Yazdır

29 aralık 2012 tarihinde asgari ücret tespit komisyonu kararı hakkında tebliğ yayınlanmıştır.

Tam metne ulaşmak için lütfen tıklayınız: tebliğ metni

Damga Vergisi Genel Tebliği

e-Posta Yazdır

1 Ocak 2013 tarihinde damga vergisi genel tebliği yayınlanmıştır.

Tam metne ulaşmak için lütfen tıklayınız: tebliğ metni

Gelir Vergisi Genel Tebliği

e-Posta Yazdır

31 aralık 2012 tarihinde gelir vergisi genel tebliği yayınlanmıştır.

Tam metne ulaşmak için lütfen tıklayınız: tebliğ metni

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

e-Posta Yazdır

29 Aralık 2012 tarihinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği yayınlanmıştır.

Tam metne ulaşmak için lütfen tıklayınız: yönetmelik metni

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

e-Posta Yazdır

29 aralık 2012 tarihinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği yayınlanmıştır.

Tam metne ulaşmak için lütfen tıklayınız: yönetmeklik metni

İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanları Hakkında Yönetmelik

e-Posta Yazdır

29 aralık 2012 tarihinde iş güvenliği ve sağlığı uzmanları hakkında yönetmelik yayınlanmıştır.

Tam metin için lütfen tıklayınız: yönetmelik metni