Konum: Boss adp bpo ik bordro servisleri ve Outsourcing Outsourcing için 10 Neden

Outsourcing için 10 Neden

e-Posta Yazdır

Maliyet Tasarrufu: İK departmanlarının, eğitim, üretim, uygun yazılım programları, kalifiye eleman ihtiyacını sağlayabilme gibi tüm bordro proseslerine harcanacak maliyeti ortadan kaldırır.

Verimlilik: İdari işlerin denetiminin outsource edilmesi suretiyle şirketler asıl iş alanlarına odaklanıp daha üretken projeler ile ilgilenebilir ve dolayısıyla verimliliklerini arttırarak yerel ve global marketlerde daha güçlü bir yer edinebilirler.

Doğruluk: Konusuyla ilgili her türlü donanım ve deneyime sahip bir outsource firması, güncel mevzuat altyapısı ve desteğiyle olası bordro hatalarından kaynaklanabilecek gerek işçi-işveren gerekse yasal otoriteler nezdindeki tüm olumsuz süreçleri ortadan kaldırır.

Güvenilirlik: İK aktivitelerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi, o departmana ait çalışanların verimliliğiyle doğru orantılıdır dolayısıyla outsourcing hizmeti almış olan bir firmanın İK süreçleri elemanların hastalık izinleri, iş yerinin çalışmasının aksaması gibi olumsuz durumlardan etkilenmeyecektir.

Hız: Firmamız, uzmanlarının çok geniş teknolojik olanaklara sahip olmaları sayesinde en karmaşık bordro işlemlerini dahi doğru ve tutarlı bir şekilde yıldırım hızıyla yerine getirirler.

Güvenlik: İşlenen bordrolar, üçüncü şahısların bilgi almalarının engelleneceği bir gizlilik içerisinde isteğinize ve iş yapınıza uygun bir şekilde size ulaştırılır.

Raporlama: İsteğinize ve iş yapınıza uygun bordro raporlarını belirleme ve uygulama olanağına sahip olarak in-house bordro aktivitelerinde karşılaşılabilecek sıkıntılı süreçleri önlemiş olursunuz.

Gizlilik: Bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ücretlerin ve çalışanlara ilişkin kayıtların gizli tutulması sağlanır.

Zaman Çizelgesi: Sizin belirleyeceğiniz puantaj, ödeme ve bordro kapanış tarihlerine göre oluşturulacak bir zaman çizelgesiyle bordro işlemlerinin yürütülmesi ve sorumluluğu outsourcing firmasına ait olacak, böylece kendi alanınızdaki çalışmaları huzurla yürütebileceksiniz.

Yasal Sorumluluk: Bordro prosesi içerisinde gerçekleştirilecek olan her türlü aktivitenin tüm yasal sorumluluğu, karşılaşılabilecek olan cezaların tazmin edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hataların giderilmesi outsourcing firmasına ait olacaktır.